Sakız Adasının güneyindeki en büyük köylerden biri olarak Pyrgi köyü, adını köyün meydanında bulunan ‘’PİRGOS’’ isimli kuleden almaktadır.

‘’PİRGOS’’ kelimesi Yunancada Kule anlamına gelmektedir. Bu kulenin inşa edilme amacı, saldırı durumunda köy halkının sığınacakları bir koruma alanı oluşturmaktır. 1881’deki depremden etkilenmeyen ve inşa edildiği gibi duran Pyrgi köyü, aynı güzelliğiyle o eski çağları yaşatıyor hissi uyandırmaktadır. Ada merkezinin 25 kilometre güneyinde yer alan köyün en dikkat çeken özelliği ise "xysta" (ksista) denilen bir süsleme tarzıyla yapılmış duvarları siyah-beyaz desenli evleri. Cenovalılardan ilham alındığı düşünülen bu motif tarzı, beyaz ve siyah geometrik şekillerin sıva üzerine işlendiği bir el oymacılığı tekniğidir. Bu motiflerle yakalanan uyum, meydanda bulunan kiliseleri, kahvehaneleri ve evleri eşsiz kılmaktadır. Sakız adası ve Yunanistan için büyük önem taşıyan Pyrgi, eski zamanlarda, adanın sakız üretimi, ticareti ve konumu açısından, merkezi köyü durumundaydı. Pyrgi’yi bu denli özgün kılan bir başka özelliği ise kendine has geleneksel kıyafetleri ve dansları olmasıdır.