Yolcu & Araç Taşıma Sözleşmesi

Genel Şartlar

Bu yolculukta taşıyanın yapacağı yolcu ve bagaj ulaştırması, Türk Ticaret Kanunu'nun Deniz Ticaretine hükmeden kurallarına, 1974 Atina Konvansiyonunca saptanmış kurallara ve "TURYOL" un aşağıda belirtilen standart form ve kurallarına bağlıdır. Sözü geçen kural ve koşullar Taşıyanın sorumluluğunu düzenler ve birçok hallerde sınırlandırır.


Bilet

Bilet yolcuya, yalnızca üzerinde yazılı sefer için iniş biniş hakkı sağlar. Yolcu tarafından vaktinde kullanılmayan biletler geçersiz olup, bir başka sefer için de olsa biniş hakkı sağlamaz. Biletin üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, bilet satın alındığında kabul edilmiş sayılır. Sonradan yapılacak itirazlar geçersizdir. Bileti ibraz eden şahsın, Bilette "Yolcu İsmi" hanesindeki şahıs olduğunu ispat edememesi durumunda Taşıyan böyle bir bilete el koyma, yolcuyu gemiye kabul etmeme hakkını saklı tutar. Biletini kaybedenler, yeni bir bilet almak zorundadırlar.Gemiye Biniş İşlemler

Yolcu, kendisi adına düzenlenmiş bileti ile; gerekli formalitelerin, biniş ve hareket usullerinin tamamlanmasına imkân verecek şekilde, geminin hareket saatinden en az bir saat önce, taşıyanın biniş işlemlerini başlattığı yere gelecektir. Yolcu, Taşıyanın biniş işlemlerini başlattığı yere veya biniş kapısına zamanında gelmezse veya yolculuk için gerekli belgeye sahip değilse veya yolculuğa hazır değilse, Taşıyan, Yolcu için ayırdığı yeri iptal eder ve seferi geciktirmez. Taşıyan, Yolcunun bu maddenin koşullarına uymamasından doğacak gider ve zararından sorumlu olmaz.


Bagaj

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça yolcu, taşıma mukavelesi gereğince gemiye getirebileceği bagaj için taşıma ücretinden başka bir ücret vermeye mecbur değildir. Yolcu, seyahat süresince gemide yanında sadece bir valiz ya da el çantası bulundurabilir. Bunun dışındaki bagaj ilgili gemi personeli tarafından kayıt altına alınacak ve emniyetli bir yerde muhafaza edilecektir. Yolcu kayıtlı bagajı içinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, para, mücevher, değerli madenler, gümüş eşya, senetler veya diğer ticari değerli kağıtlar, pasaport ve diğer hüviyet belgeleri veya örneklerini bulunduramaz. Bu maddede sayılanların Bagaj içinde bulundurulmasından doğacak zarardan taşıyan sorumlu tutulamaz. Bagaj kayıplarını Taşıyandan talep edemez. Uluslar arası kurallar gereği; Bagaj olarak kabul edilmeyen maddeler için "Taşımanın Reddi" hakkını taşıyan uhdesinde bulundurur. Taşıyan reddi ile alakalı olarak müşterinin tazmin hükümleri geçersizdir.


Gemi İçinde Davranış

Yolcu kaptanın gemideki nizama yönelik bütün talimatlarına uymaya mecburdur. Yolcu gemi içinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer Yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, Taşıyan, Yolcuyu zapt etmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.


Evcil Hayvan

Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına haiz olan kedi ve köpek kafesleri ve yiyecekleri ile birlikte, Taşıyanın kurallarına tabi olarak seyahat süresince sadece gemi güvertesinde yer alan evcil hayvan barınaklarında bulunmak kaydıyla taşınabilirler. Hayvan taşımasının kabulü, Yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Evcil hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan Taşıyan sorumlu olmayacaktır. Evcil hayvanların her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarından da sahipleri sorumludur.


İndirimler

İndirimler konusunda www.turyolonline.com adlı internet sitemizden ya da +90 266 331 6700 nolu telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.


Sefer Tarifeleri ve Sefer İptalleri

Taşıyan, ilan ettiği ve iptalini duyurmadığı tarifeli seferlerini yerine getirmekle yükümlüdür ve Yolcu ve Bagajı makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir. Taşıyan, (hava koşulları ve deniz durumu, liman tesislerinin devre dışı kalması, idarenin sefer engellemesi, grev v.b.) olağanüstü ve mücbir durumlarda sözleşmeden geri çekilme, seyrüsefer tarifelerini değiştirme, yola devam etme veya taşımaya ara verme haklarını saklı tutar. Olağanüstü ve mücbir sebepler neticesinde zorunlu olarak sefer iptal edilirse, ödedikleri tutar bilet sahiplerine 30 gün içinde iade edilir.


Taşımanın Reddi

Taşıyan; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde Yolcu ve Bagaj taşımayı reddedebilir. Yolcu; diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa, taşıyanın talimatlarına uymuyorsa, güvenlik kontrolünü reddetmişse veya yürürlükteki yasaları veya taşıyıcının ücret tarifelerini veya kurallarını ihlal ederek bilet temin etmiş olan herhangi bir kişiyi taşıyıcı, taşımayı reddetme hakkını saklı tutar. Denizde tehlikeli yüklerin taşınması ile ilgili uluslararası "IMDG Code" sözleşmesi kapsamında bulunan her türlü yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif v.s yüklerin taşınması kesinlikle yasaktır. Tehlikeli yük kapsamına giren maddelerin, avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın, kırılabilir veya bozulabilir nitelikleri haiz olan veya ağırlığı, boyutu bakımından Taşıyanın görüşüne göre taşıma için uygun olmayan nitelikteki maddelerin taşınması yasaktır.


Taşımanın Sınırlandırılması

16 yaşından küçük çocuklar ancak bir refakatçi eşliğinde seyahat edebilirler. Taşıyan kurallarına göre, refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç Yolcuların, hamile kadınların veya hastalıklı kişilerin, taşıma için kabulü ancak Taşıyan ile önceden yapılacak mutabakat ve düzenlemelere tabi olabilir. Seyahat sırasında böyle bir Yolcunun sıhhi durumunun bozulması nedeni ile Taşıyana herhangi bir sorumluluk yüklenemez.


Değişiklik ve İade

Yolcunun bilet tarihinde değişiklik talep etmesi durumunda;
 
  1. TÜM BİLETLERDE İPTAL VEYA İADE YAPILAMAZ. YALNIZCA, TARİH-SAAT DEĞİŞİKLİĞİ VEYA AÇIĞA ALMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR.
  2. TÜM BİLETLERDE SEFER SAATİNE 48 SAAT SÜRE KALANA KADAR, BİR KEREYE MAHSUS, TARİH-SAAT DEĞİŞİKLİĞİ VEYA AÇIĞA ALMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR.
  3. AÇIĞA ALINAN TÜM BİLETLER 15 GÜN İÇERİSİNDE SEFER ATAMASI YAPILMASI ZORUNLUDUR.
  4. TÜM BİLET TÜRLERİ İÇİN, GEMİ KALKIŞ SAATİNE 48 SAATTEN AZ SÜRE KALDIĞINDA, TARİH DEĞİŞİKLİĞİ VEYA AÇIĞA ALMA İŞLEMİ YAPILAMAZ.


Yolculuk Sırasında Geminin Tamiri

Yolculuk sırasında geminin tamiri gerekli olursa; Taşıyan, yolcunun tamirin bitmesini beklesin veya beklemesin yolcu ücretini tam ve eksiksiz şekilde yolcuya geri öder. Gemi arızası ile ilgili olarak yolcu uğrayabileceği zararlardan Taşıyanı sorumlu tutamaz.


Feragat ve Değişiklik

Gemilerimizde seyahat etmek üzere bilet almış her yolcu yukarıdaki hükümlerin hepsini aynen kabul etmiş sayılır. Taşıyan önceden haber vermeksizin ücret, tarifeler ve sefer günlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sözleşmenin belirli hükümlerinin geçersiz sayılması halinde, kalan hükümlerin hiçbiri geçerliliğini yitirmez. Taşıyanın hiçbir acentesi, personeli veya temsilcisi bu sözleşmenin hükümlerini değiştirmeye veya iptal etmeye yetkili kılınmamıştır.


Vize, Pasaport ve Gümrük Mevzuatı

Ulaşımın sağlanabilmesi için yolcular, yürürlükte bulunan şart ve mevzuata uymak mecburiyetindedirler.


ÖNEMLİ BİLGİ !

  1)   PASAPORTUNDA K.K.T.C. GİRİŞİ BULUNANLAR, YUNANİSTAN’A KABUL EDİLMEMEKTEDİRLER. PASAPORTUNDA K.K.T.C. GİRİŞİ BULUNDUĞU HALDE YUNANİSTAN’A GİRİŞ YAPMAK İSTEYEN YOLCULAR, MALİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU PEŞİNEN KABUL VE TAAHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR.
  2)   BİLETİNİ KAYBEDEN YOLCULAR YENİDEN BİLET ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KABUL VE TAAHÜT ETMİŞ SAYILIRLAR.
  3)   10 YILDAN ESKİ PASAPORTLARLA YUNANİSTAN'a GİRİŞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR(GEÇERLİLİK SÜRESİ UYGUN OLSA DAHİ).
  4)   PASAPORTUN GEÇERLİLİK SÜRESİ GİRİŞ YAPILACAK TARİHTE ASGARİ 3 AY VE ÜZERİNDE OLMALIDIR.

Taşıyanın Ünvanı :


TURYOL DENİZ ULAŞIM HİZMETLERİ A.Ş.