Ayvalık +902663316700 | Çeşme +902327121808

TURYOL ASIRLIK DENİZYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI İHTİSAS KURULUŞU

İstanbul’un müttefik kuvvetlerce işgal altına alındığı yıllar içerisinde, Karadeniz Bölgesi ve özellikle Rize’de yaşayan insanlar çok güç şartlarda yaşam mücadelesi vermekte idiler. Kendi bölgelerindeki işsizlik ve coğrafi koşullar nedeni ile tarıma elverişli olmayan arazi yapısı, geçim mücadelesi veren insanlarımızı yeni arayışlara sevk etmiş ve iç içe yaşamış oldukları denizle daha da bütünleşik bir hale getirmişti.

Olta balıkçılığına yönelmiş olan kimileri var, kimileri ise o dönemlerde Rus işgali altında olan Rize’de İpsiz Recep, Metozade Hüseyin ve Mataracı Mehmet Efendi gibi kahramanların öderliğinde milli mücadele kuvvetlerine yiyecek, asker ve silah ulaştırmak için kol kuvvetine dayalı deniz yolu ulaşım hizmetleri vermeyi seçmişlerdi.d

Rize’nin kurtuluşunun gerçekleşmesini müteakip 1918 yılında, deniz ulaşımını seçen dedelerimiz bu hizmetlerinin karşılığında para kazanmak ve ailelerine iyi bir yaşam temin etmek amac ile çeşitli arayışlar içine girmişler ve içinden deniz geçen şehir niteliğinde olan İstanbul’u seçerek gurbete çıkmışlardı.

İşte 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde dedelerimiz tarafından başlatılan ve bugün TURYOL adı verilen kuruluşumuzun başlangıcı ve yolculuğu böyle başlamış oldu.

Turyol'un başlangıcını oluşturanlar İstanbul’da ilk zamanlar kürekli kayıklarla işe koyularak Rumeli ve Anadolu, Avrupa ve Asya sahili arasında ve bilhassa Haydarpaşa ve Köprü (Eski Galata Köprüsü) arasında kürek çekerek yolcu taşımacılığına başlamışlardır. Kayıkları ile yaşam mücadelesi verirlerken, kayıkları aynı zamanda kendi ikametgahları da olmuştur.

Büyümüş oldukları coğrafyanın şartlarının kendilerine kazandırmış olduğu mücadele etme ve kazanma azmi ile birçok zorlukla mücadele etmişler, zamanla imkanlarını geliştirerek teknelerini büyütmek ve motorlu hale getirmek için arayışlara başlamışlardır.

O dönemlerde İstanbul’da makine ve motor piyasasının hemen, hemen hiç olmayışı hedeflerini gerçekleştirmelerine mani oluyordu. Ancak İstanbul’u işgal eden güçlerin, İstanbul’dan ayrılmalarını müteakip, geride bıraktıkları eski tank ve deniz araçlarının hurda makinelerini alıp, bunları o dönemin Rum ve Ermeni ustalarına tamir ettirip kullanılır hale getirme imkanlarına kavuşunca, kürekli kayıklardan motorlu ve daha büyük teknelere geçme   Planları yapmaya başladılar.

O dönemlerde ahşap işlemenin ve tekne yapımının en yaygın olduğu yerler olan Derepazarı (Rize) ve Sürmene (Trabzon) gibi yerlerdeki atölyelere yeni tekne siparişleri vermeye başladılar, bir kısmı da işgal kuvvetlerinden kalma ancak uzun süre yatmaktan hurda haline dönüşmüş olan saç ve ahşap tekneleri satın alarak onarımını yaptırmışlar, bu yeni teknelere veya teknelere tamirini yaptırmış oldukları tekneler, eski ve tamirini yaptırdıkları makineleri koyarak motorlu deniz araçlarına sahip olmuşlardır.

1930 – 1940 yılları arasındaki dönemlerde İstanbul’da denizde yük taşıyan kamuya ait motorlu büyük vapurlar ve mavnalar, bir ve tek devlet kuruluşu olan Şirketi Hayriye’ye ait bulunuyordu. İstanbul’da Şirketi Hayriye dışında bir ilk olan, denizde makine gücü ile yürütülen ve o günlerde 28 motorlu tekne ile deniz ticaret filosu haline gelen denizde yolcu taşımacılığı yapan bizlere halk arasında MOTORCULAR denilmeye başlanmıştır. O zamanlarda başlayan bu tanımlama bu günlere gelindiğinde bizimle özdeşleşmiştir. Ancak zaman içinde bizimle birlikte aynı taşımacılığı yapanlara da aynı yakıştırtma yapılmaktadır.

1960 lı yılların başlarında denizde yolcu taşımacılığı hizmeti vermemize çeşitli kısıtlamalar getirilmesi üzerine yeni arayışlar içine girilmiş ve bu kez teknelerimizle bu gün deniz turizmi sektörü olarak isimlendirilen, deniz yolu ile gezinti, tenezzüh turları (Escursion) hizmetlerine başlanmıştır. Zamanımızda ülkemizin tüm sahillerinde yaygın hale gelmiş olan deniz turizmi hizmetleri böylece İstanbul’da babalarımız tarafından başlatılmıştır.  1970 – 1998 yılları bizler için kaybedilen yıllar olarak tarihteki yerini almıştır. Yeniden yapılanma ve atılımlar yapılmasına karar verilmesi üzerine çalışmalar başlatılmış ve bir yıl kadar süren uzun çalışmalar sonucunda, bu günkü TURYOL isimli kooperatifimizin ve Anonim Şirketimizin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Bu yeni yapılanma sonrasında birçok yenilikler ve gelişmeler yaşanmış, filomuzun teknelerinin % 90 ı yenilenmiş, çağdaş taşımacılığa uygun, rekabet gücü yüksek hale getirilmiş, teknelerimizdeki toplam yolcu koltuk sayımız 9.000 den 50.000 e ulaştırılmış, taşınan yolcu sayımız 1 milyon yolcudan, 30 milyon yolcuya çıkarılmıştır. Bu dönemde İstanbul Boğazı’nın dışına çıkılarak Marmara Denizi’nde çeşitli hatlar ihdas edilmiş, İzmir Körfezinde 2000 yılından bu yana yolcu taşımacılığına başlanmış ve Çeşme ile Sakız Adası, Ayvalık ile Midilli Arasında ise uluslar arası yolcu taşımacılığı seferleri başlatılmıştır.

BOĞAZ TURU

TURYOL’un şimdiki ortaklarının dedeleri ve babaları, Motorcular Derneği, Dolmuş Tenezzüh Motorcular Cemiyeti gibi çeşitli nam ve unvanlar altında örgütlenmeler ile İstanbul’da yolcu taşıma faaliyetlerine her ne kadar 20 yy başlarında başlamış olsalar da, bu gün 60 gemi ve 38.316 adet koltuk kapasitesine sahip olarak, her biri 42 metre boyunda çift makineli, ulusal ve uluslar arası güvenlik kurallarına uygun ve ülkemizin denizcilik denetim kurumları tarafından denetlenen 72 gemilik bir yolcu taşıma deniz ticaret filosuna sahip bulunmaktadır. Bu gün gelinen noktada; İstanbul’da 50 gemi ile günlük ortalama 70.000, İzmir’de körfez hatlarında ve Çeşme ile Sakız, Ayvalık – Midilli arasında çalışan toplam 12 gemi ile günlük ortalama 38.000 yolcu ile, yıllık 40 milyon yolcu taşımacılığı gerçekleştirilmektedir.

İZMİR KÖRFEZ HATLARI

AYVALIK-MİDİLLİ SEFERİNİ YAPAN LESVOS GEMİSİ

Kent içi (Liman içi) düzenli ve tarifeli deniz yolcu taşımacılığı faaliyetleri dışında, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile yapılan protokol çerçevesinde 60 geminin tamamı akredite edilerek, İstanbul Boğazı’nda ve Adalar bölgesinde kurallara uygun Turist taşımacılığı yapan tek kuruluştur.

TURYOL, tüzel kişilikteki toplam 118 gerçek ortağın oluşturduğu bir kooperatif ve Anonim şirket ile 72 gemiyle denizde yolcu taşımacılığı ve 12 gemiyle (TURYOL AŞ) denizde turizm hizmetleri vermektedir. 2012 yılında filosuna katmış olduğu ve özel olarak inşa edilmiş bulunan m/f BOSFOR isimli gemimiz ile de özel günler, şirket organizasyonları ve diğer kutlamalar için misafirlerine İstanbul Boğazı’nda ve Marmara Denizi’nde özel ve yemekli davetlere kendi mutfağından üretimlerle hizmetler vermektedir.

m.f BOSFOR TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YÜZEN RESTORANI

Turyol; Asırlık Tecrübenin Sağladığı Güvenli Ve Huzurlu Yolcu Taşımacılığı Hizmeti İle Yıllardır Denizde En Değerli Hazine Olan İnsanı Taşımaktadır Ve Taşıdığı Hazinenin Kıymetini Bilmektedir.

Turyol, Denizde Yolcu Taşımacılığı Yapan Bir İhtisas Kuruluşu Olmuştur. Daha İyi Hizmetler Verebilmek İçin Sürekli Araştırmaya, Geliştirmeye Ve Yatırımlara Devam Etmektedir. Gelecekte Daha Değişik Hatlarda Ve Daha Değişik Taşıma Modelleriyle Ülkemize Daha Yararlı Hizmetler Vermeye Devam Edecektir...

S.S. Turizm Ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi &Amp; Turyol Deniz Ulaşım Hizmetleri A.Ş.

Turyol Online olarak Ayvalık Midilli FeribotÇeşme Sakız FeribotKuşadası Samos Feribot seferleri yapmaktayız.